4  ECCE -

Technologies:

 

Nik Tesla - current

Stan Meyer - H2-O2

Fleischman - D2-D2

Niessen - Albatros-

windmachines

 

more

Tekstvak: join ...

ECCE

Union for enough cheap clean energy

in cooperation with   BEO,  Bond Eerlijke Overheid   

Herinnering van 20.3.2011

Sinds 3 maanden geen reactie!

Geachte MP Mark Rutte,                               10-12-2010

 

Tenminste  4  technieken voor Clean Energy bestaan,

            ECCE-technologies:

             Enough Cheap Clean Energy

 

                  zie bijlage* met foto’s van de uitvinders !

 

Als  u   4   werkgroepen vormt,  dan heeft NL snel genoeg Clean Energy.

Overweg eens, welke lasten ontstaan door dure vuile energie: kolen, olie, kernsplitsing: financiële lasten, milieulasten en gezondheidslasten! In die licht is er voor een eerlijke regering geen alternatief voor Clean Energy. De voorspiegeling, dat Clean Energy in grote omvang en goedkoop technisch niet mogelijk zou zijn, is juist dit: een voorspiegeling. Deze uitspraak is duidelijk fout.

 

Na de serie van explosies in de vier Japanse Fukushima-Reaktors voor kernsplitsing is duidelijk, dat kernsplitsing een onveilige en gevaarlijke energiebron is. Meer nog: de mensen in industriekringen, die deze energietechniek forceren, zijn gevaarlijke lui. In een jarenlang onderzoeksprogramma, begeleid door talrijke contacten met deze mensen,  hebben wij hun motieven onderzocht. De uitkomsten laten zien, dat wij redenen tot grote zorgen hebben. Op de BEO-website (zie BEO-link boven) zijn de resultaten van het onderzoek onder de basispunten B5 (wereldwijd machtssysteem) en B10 (hoge intelligentie, gecombineerd met verborgene hersenziekte) beschreven. Het is tijd daarop verstandig te reageren.

 

Albatros-windmachines maken gebruik van High-Altitude-Wind over de NL-Noordzee (kostprijs 1 ct /kWh). Ze belichamen één van de ECCE-technieken. Zie de film *! Wind boven 1 km hoog levert 20 keer meer energie dan bodem-wind. Daarbij: Met zwakke bodemwindmolens in de zwakke bodemwind tegen het smelten van het poolijs strijden is een Don-Quichot-verhaal.

 

Als u daarvoor zorgt, dat de van EZ teruggezette 4.5 miljard Euro voor de beste windtechniek niet naar de slechtste windtechniek gaat, niet via manipulatie met bewust foute inschattingen en schijnredeneringen naar de zwakke Don-Quichot-bodemwindmolens in de Noordzee, zoals onderdrukkende industriepartijen dat willen, maar naar de krachtige Albatros-windmachines, dan zijn wij er al.

 

Energie moet niet alleen schoon, maar ook goedkoper worden door nieuwe energietechniek. Albatros-windmachines (1 ct/kWh) leveren energie, die schoon is en ook nog 4 keer goedkoper dan olie, kolen, kernsplitsing (4 ct/kWh). Bodemwindmachines (6-8 ct/kWh) leveren energie, die 2 keer duurder is dan olie. Daarom is de keuze, welke richting inslaan en welke energietechniek steunen, voor een eerlijke regering** toch eenvoudig! 

 

Wij hopen op een positieve reactie van u. Na de dreun van Fukushima hebt u 1000 redenen, nu voor iets beters te kiezen dan voor de uitbouw van Borsele.

 

Met vriendelijke groet

 

ECCE ,  Union for enough cheap clean energy

BEO , Bond Eerlijke Overheid **

 

Gunther Niessen, ontwikkelaar

 

Een paar aantekeningen nog,  geachte MP Rutte,

die u bij waardering en beslissing helpen:

 

De TU Delft heeft een positieve Second Opinion over de nieuwe windtechniek geschreven. De expert was de wetenschapper Dr. Mertens van het Instituut Windenergie. Sindsdien is de Stormvogel Albatros Windtechniek door verdere ontwikkeling alleen maar beter geworden, en zelfs 3 keer (300%) krachtiger. Ook bij de verdere ontwikkeling hebben hoog gewaardeerde vakmensen van de TU Delft meegeholpen. Alle uitspraken over de krachten, de Megawatts en de prijzen zijn door berekeningen wetenschappelijk onderbouwd.

 

Aan het begin van de verdere ontwikkeling stond het winnen van de internationale innovatiewedstrijd van DSM, “Dyneema-Contest”. In de jury zaten professoren uit 3 landen onder leiding van Professor Lemstra van de TU Eindhoven.

 

Omdat High Altitude Wind 20 keer meer energie kan leveren dan de zwakke en vaak stil vallende bodemwind, moet HAW-techniek  20 keer meer steun en subsidie krijgen dan de oude bodemwindtechniek. Nu krijgt ze niets! Begrijpt u dat? (zie B5)

 

Over de machtsituatie kunnen wij het volgende berichten: 

Wij hadden uitvoerige contacten met industriepartijen, daaronder naast DSM ook Shell en NUON.  Vakmensen van Shell en NUON hebben verklaard: “Die Technik ist prima. Aber wir wollen sie nicht. Wir haben die Macht, sie zu sabotieren” / “Die techniek is prima. Maar wij willen haar niet. Wij hebben de macht, haar te saboteren”.  Voor het verleden was dat juist. Echter, wij denken dat dit voor de toekomst niet meer geldig is.

 

Ook met miljardenmacht kan men de bevolking niet voor nog eens 10 jaar vieze energie opdringen!

 

Het hoofd van SenterNovem, de “innovatie”-afdeling van EZ, heeft in een persoonlijk gesprek met de uitvinder van de Albatros-windmachine verklaart: “Al weer iets nieuws? Dat willen wij niet! Wij willen doorgaan met bodemwindmolens en met kolencentrales met CO2-afvang”.(Zie Hurk-besluit!)

 

Wij constateren dus een gelijkschakeling van het handelen van de Multinationals en de politiek van de ministeries, die onder uw bewind vallen, meneer Rutte. De belastingbetaler betaalt de SenterNovem-medewerkers. Krijgen de toppen van SenterNovem een tweede salaris van de Multinationals? Worden ze door die gecorrumpeerd? Daarom de vele klagen van uitvinders over SenterNoven wegens onderdrukking van innovaties, klachten, die massaal naar de Tweede Kamer stromen? Kunt u het gedrag van SenterNovem uitleggen, geachte MP Rutte? Sorry voor de pittige BEO-vragen! BEO wenst een antwoord, snel en begrijpelijk! BEO zal zwijgen en niet antwoorden niet accepteren. Balkende heeft 8 jaren lang gezwegen. Wij denken, dat u een gat in de lucht hebt gesprongen, als u van ons hoorde dat enough cheap clean energy technisch mogelijk is en, dat wij spoedig antwoord van u zullen krijgen. Indien niet : Tunesië is overal? (Dat stond op een doek op de studentendemonstratie op 21.1.2011 tegen uw plannen. Op deze demo hebben studentengroepen van alle universiteiten, van Groningen tot Maastricht, van ons een kopie van ons BEO-ECCE-brief aan u ontvangen.). Nee! Wij werken niet met de volkswoede. Wij werken intelligenter. Wij werken met hersenscans van bestuurders, die continu vreemde beslissingen nemen en vreemde beslissingen van vroeger in stand houden. Zie BEO-actueel:  Doorbraak in de MRI-scan-techniek. Zie ook “Trojaps-Controle”. Wie behoort tot de Trojaanse Paarden?

Burgers waken over hun staat

ECCE,  Arubastraat 14,  2612  GV  Delft , 

www.cleanenergybird.org * ,  mail:  ecce@kiddds.org

 

Brief  te lezen op Internet onder   www.ecce.kiddds.org/ecce-rutte_nl.htm  en  www.beo.kiddds.org      

 

 Reactie ontvangen op:  ….  ….  ……..         

 

Herinnering van 20.3.20011: Sinds 10.12.2010 hebben ECCE en BEO geen reactie ontvangen op de aangetekende

brief aan Rutte, langer dan 3 maanden geen reactie! Wat zegt dit?

 

Dit is een herinnering, met een toevoeging  m.b.t.  Fukushima, de kernramp in Japan.

GB

 

Actueel 1:  Scan-Test

wij wachten nog !

Tekstvak: Tekstvak:

DE

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

BEO

 

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel

hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als …….. .  BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

Ovaal:

BEO

Werving

A8:    DE   NL  GB

DE  NL  GB

B  A  W

B  A  W

B  A  W